Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
- 1. Allmänt
- 2. Kundregister
- 3. Kurser/Tillfällen
- 4. Dokument
- 5. Anmälningar
- 6. Fakturering
- 7. Rapporter
- 8. Övrigt
- 9. Systemkrav
- 10. Moduler
- Komma igång...
EP-KursAdmin Start
Nyheter
Uppdatering
Support

Vulcan.Net

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

EP-KursAdmin 2000
4. Dokumenthantering

  • MS Word är direkt integrerat i systemet vid framställning av dokument och vissa elevrelaterade rapporter.

  • Övriga rapporter framställs via den medföljande rapportgeneratorn Reportpro.

  • Personliga dokument som t.ex. kurskallelse kan adresseras till elevs hemadress eller vid företagsansluten elev till eleven på företagets adress.

  • Vid användning av s. k. kontaktperson kan en sådan fungera som dokumentreferens och vara mottagare av dokumenten i stället för eleven själv.

  • Kurskallelser och kursbekräftelser kan sändas till elev i form av e postmeddelande (via MS Word).

  • Kursintyg / diplom för kursdeltagare kan, om sådan princip önskas, villkoras till uppgift om godkänt resultat på kursanmälan för att skrivas ut.

  • Deltagarförteckningar och personlig namnskylt och bordsnamnskylt kan erhållas automatisk för kursdeltagare med hjälp av mallar i MS Word.

Dokumentutskrift

 
© 1999-2021 Elbe-Data AB