Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
- 1. Allmänt
- 2. Kundregister
- 3. Kurser/Tillfällen
- 4. Dokument
- 5. Anmälningar
- 6. Fakturering
- 7. Rapporter
- 8. Övrigt
- 9. Systemkrav
- 10. Moduler
- Komma igång...
EP-KursAdmin Start
Nyheter
Uppdatering
Support

Vulcan.Net

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

EP-KursAdmin 2000
3. Kurser och kurstillfällen

  • En kurs har ett eller flera kursgenomföranden, s. k. kurstillfällen. Till dessa görs sedan anmälningar av elever ("kursanmälningar").

  • Särskilt textavsnitt "Intygstext" lagrat per kurs eller per projekt kan användas som specifikationsdel på kursintyg / diplom. Själva dokumentet definieras som mall i MS Word. På liknande sätt kan ett textavsnitt "Beskrivning" lagras för att användas som del i kurskatalog.

  • En självunderhållande kalender finns tillgänglig vid uppläggning av kurstillfällen. Via denna kan du bl. a. studera resursbeläggningar grafiskt.

  • Kurstillfällen kan planeras in i tiden utan några tidsmässiga begränsningar. Kopieringsfunktioner hjälper dig att lägga in repetitiva tider.

  • Ett kurstillfälle kan såväl flyttas som kopieras i tiden med hela sin tidplan och sina bokade resurser.

  • Genom begreppet "Projekt" kan man hantera grupper av kurstillfällen hörande till olika kurser. Därvid kan i samma handgrepp kursanmälningar göras till projektet och dess kopplade kurstillfällen.

  • Du kan knyta resurser i form av lärare, lokaler och utrustningar till varje kurstillfälle. Dessa resurser kan bokas helt utan begränsningar och oavsiktliga dubbelbokningar kan inte förekomma.

Klicka för att förstora!

 
© 1999-2020 Elbe-Data AB