Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
- 1. Allmänt
- 2. Kundregister
- 3. Kurser/Tillfällen
- 4. Dokument
- 5. Anmälningar
- 6. Fakturering
- 7. Rapporter
- 8. Övrigt
- 9. Systemkrav
- 10. Moduler
- Komma igång...
EP-KursAdmin Start
Nyheter
Uppdatering
Support

VO/Vulcan.Net
- VO-Visual Objects
- VPS
- Vulcan.Net
- Övrigt

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

EP-KursAdmin 2000
Webbanmälan

Modulen innehåller funktioner för att kunna hantera intresseanmälningar och kursanmälningar från webbapplikation. Här ingår en enkel ASP-applikation som kan användas som "mall" för visning av kursutbud med koppling till kursanmälan via webben.

Via modulen kan "externa" anmälningar hanteras helt "automatiskt". Man kan välja att godkänna anmälningar "en-och-en" eller "alla på en gång". Modulen automatiserar anmälningshanteringen, men ger dig fortfarande "kontrollen".

Om man i dag tar emot webbanmälningar via e-post kan vi kundanpassa ett program för att "läsa av" dessa meddelanden och skapa anmälningar som hanteras av Webbanmälanmodulen.
Kontakta oss för mer information om detta!

 

 
© 1999-2019 Elbe-Data AB