Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Integritetspolicy (GDPR)

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver vi, Elbe-Data AB, behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Denna integritetspolicy innehåller information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-18.
Integritetspolicyn gäller för:
Kunder och potentiella kunder
Kontaktpersoner hos leverantör eller affärspartners
Webbplatsbesökare som begär information via kontaktformulär

Kompletterande information finns i vår information om användning av kakor (cookies).

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Vi sparar normalt den information som behövs för att kommunicera med dig som kontaktperson hos kund eller leverantör som t. ex. namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter. Vid begäran av information via kontaktformulär sparar vi den information som du själv ger oss.

Kunder

Denna del av policyn gäller för dig som är kund till Elbe-Data AB. Som kund har du ingått ett avtal med Elbe-Data AB.
I normalfallet ingår Elbe-Data AB aldrig avtal med privatpersoner, endast företag, varför vi normalt endast hanterar personuppgifter i form av kontaktpersoner hos kunder och leverantörer. I det fall vi gör avtal med privatperson sker vår hantering av personuppgifter på samma sätt som för kontaktpersoner. Se under denna rubrik.

Kontaktpersoner hos leverantör eller affärspartners

Vi behandlar kontaktuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer eller affärspartners. Vi gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören eller affärspartnern. Beträffande dig som enskild firma är den rättsliga grunden för behandlingen att fullgöra avtalet eller överenskommelsen med dig. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kontaktperson hos leverantören eller affärspartnern och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.
Personuppgifterna kan dock sparas längre om detta krävs enligt lag som exempelvis bokföringslagen. I sådana fall raderar vi personuppgifterna efter de lagstadgade lagringsfristerna har passerat.
Vi kan även komma att behandla dina kontaktuppgifter i syfte att utvärdera affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att utveckla affärsrelationen med leverantören eller affärspartnern. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse att fullgöra avtalet med leverantören eller affärspartnern. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas så länge du är kund eller leverantör hos oss och därefter som längst 1 år efter det att avtalsförhållandet har upphört.

Webbplatsbesökare som begär information via kontaktformulär

Som huvudregel sparar vi dina personuppgifter så länge vi har en aktiv kontaktrelation. Detta gör vi för att fortsatt kunna förse er med information som ni efterfrågar. Personuppgifterna som används för detta ändamål sparas därefter som längst 1 år efter det att kontaktrelationen har upphört.

 
© 1999-2024 Elbe-Data AB