Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
- 1. Allmänt
- 2. Kundregister
- 3. Kurser/Tillfällen
- 4. Dokument
- 5. Anmälningar
- 6. Fakturering
- 7. Rapporter
- 8. Övrigt
- 9. Systemkrav
- 10. Moduler
- Komma igång...
EP-KursAdmin Start
Nyheter
Uppdatering
Support

VO/Vulcan.Net
- VO-Visual Objects
- VPS
- Vulcan.Net
- Övrigt

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

EP-KursAdmin 2000
Kalenderexport

Modulen Kalenderexport möjliggör enkel export av bokningsinformation från ett lärar- eller lokalfönster.
Bokningsinformationen lagras i iCalendar-format och vilket gör det enkelt att importera till t.ex. MS Outlook eller Google Calendar.
Viss funktionalitet kräver modulen "SMTPMail" för att fungera!

  • Du gör ditt urval i EP-KursAdmin. Från lärarfönstret väljer du funktionen "Exportera aktuell lärares engagemang" (för att exportera engagemanget för den aktuella läraren) eller "Exportera lärarengagemang" (för att exportera engagemang för samtliga valda lärare).
    Bokningsinformationen skickas sedan automatiskt till respektive lärare via SMTPMail.
    Motsvarande funktionalitet finns för lokaler, men där sparas bokningsinformationen i filsystemet för att man senare skall kunna importera till "egen" kalender.

    Exportera lärarengagemang

  • Du kan även få bokningsinformationen för respektive kurstillfälle som bilaga till kursbekräftelse och kallelse. Det gör det enkelt för deltagaren att lägga in informationen i sin egen kalender.
 
© 1999-2019 Elbe-Data AB