Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
- 1. Allmänt
- 2. Kundregister
- 3. Kurser/Tillfällen
- 4. Dokument
- 5. Anmälningar
- 6. Fakturering
- 7. Rapporter
- 8. Övrigt
- 9. Systemkrav
- 10. Moduler
- Komma igång...
EP-KursAdmin Start
Nyheter
Uppdatering
Support

Vulcan.Net

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98g
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98g (2012-01-01)
01. Rättat: Provfakturering - Debetfaktura skapas felaktigt vid kreditering
Vid provfakturering skapades (felaktigt) en debetfaktura i samband med kreditering, trots att anmälan var borttagen.
Detta påverkade ENDAST provfaktureringen. Den riktiga produktionsfaktureringen fungerade korrekt.
Felet är nu rättat.

OBS!
Denna version av EP-KursAdmin kräver en ny licensfil för år 2012!
Uppdatera INTE programmet innan ny licensfil erhållits!

Kommentarer är ej tillåtna för denna post.
 
© 1999-2020 Elbe-Data AB