Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98m
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98m (2017-01-01)
1. Rättat: Felaktig logik i lagrad procedur för borttag av elev/lärare
Ett logikfel i lagrad procedur för borttag av elev och lärare har hittats. Felet har aldrig kunnat uppstå inom EP-KursAdmin, men vid kopplingar till externa system kan fel inte uteslutas. I dagsläget finns dock inga kända kopplingar som påverkas. Felet är nu rättat.

2. Ändrat: Datum för senaste fakturaberäkning "försvinner" från kurstillfället
Vid kreditering av en faktura blankas "senaste fakturadatum" på kurstillfälle/projekt som fakturan avser.
Detta är nu ändrat så att "vanliga" anmälningar INTE påverkar fakturadatum på kurstillfälle/projekt.
Däremot blankas fortfarande datum vid kreditering av kutf/proj-debiteringar.

3. Rättat: Felaktig hantering vid ombokning från företagsdebiterat kutf till öppet kutf
Ett fel i lagrad procedur för ombokning av anmälan från ett företagsdebiterat kurstillfälle till ett "vanligt" öppet kurstillfälle har upptäckts.
Felet innebar att ombokningen inte var möjlig då den avslutades med en felkod.
Felet är nu rättat.


Utöver detta har mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
Kommentarer är ej tillåtna för denna post.
 
© 1999-2024 Elbe-Data AB