Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98j1
Rättningar i systemversion 1.98j1 (2014-01-09)
01. Rättat: Fel vid "Ändra elevs företagstillhörighet"
Vid ändring av elevs företagstillhörighet fås felet:
Parameter "@epkelev__smsavisering" saknas!
Detta fel är nu rättat.

02. Rättat: Företags kundnr initierades inte vid ändring av kursanmälan
Vid ändring av kursanmälan initierades inte elevens företags kundnr, varför fakturainfoposten sparades utan kundnr.
Vid fakturering skapades fakturor direkt till eleven/deltagaren i stället för till företaget.
Felet är nu åtgärdat.

03. Rättat: Företags kundnr initierades inte vid manuell anmälan från Webbanmälanfönstret
Vid manuell inläggning av kursanmälningar från Webbanmälanfönstret initierades inte elevens företags kundnr, varför fakturainfoposten sparades utan kundnr.
Vid fakturering skapades fakturor direkt till eleven/deltagaren i stället för till företaget.
Detta fel fick samma konsekvenser som felet under punkt 02, men ligger i modulen "Webbanmälan".
Automatiska anmälningar från webbanmälan påverkades inte!
Felet är nu rättat.
Kommentarer är ej tillåtna för denna post.
 
© 1999-2024 Elbe-Data AB