Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.96a
Nyheter och rättningar i systemversion 1.96a (2007-09-04)
01. Rättat: Betyg sparar endast 4 tecken
Betyg är definierad som varchar(15) i databasen, men från kursanmälanfönstret sparas endast 4 tecken!
Detta är nu åtgärdat så att samtliga 15 tecken sparas.

02. Nyhet: Fältet "elev tillhör" inlagt i kursanmälans tabell-läge
Elev tillhör finns nu med i kursanmälans tabell-läge och är även valbart vid export till Excel.

03. Nyhet: Ändring av e-postadress på kursanmälan
Vid ändring av e-postadress på kursanmälan fås en fråga om adressen även skall ändras på eleven. Genom att svara "Ja" på frågan kommer elevens e-postadress att uppdateras till samma som på kursanmälan.

04. Rättat: Automatiken i webbanmälan hanterar inte säljare korrekt
Säljare hanteras inte alls vid "automatisk" hantering av webbanmälningar. Varken "inloggad användare" (om detta är satt i styrregistret) eller säljare från elev/företag hanteras.
Detta har nu åtgärdats så att hanteringen är densamma som vid "manuell" anmälan.

05. Nyhet: Kurstillfälle - Orderläge via nytt menyval
Via ett nytt menyval kan aktuellt orderläge för ett kurstillfälle visas. Orderläget visar alltid "löpande omsättning", oavsett vad som har fakturerats. Samtliga kunder rekommenderas att installera uppdateringen!
OBS!
Kunder med webbanmälanmodulen måste uppdatera även denna modul som en separat uppdatering! Ändringarna i webbmodulen ingår inte i patchfilen!
Ladda ner en patch via denna länk:
http://www.elbe-data.se/Update/EPK2000/Patch.aspx
(Ordinarie användarid/lösenord krävs)
Kommentarer är ej tillåtna för denna post.
 
© 1999-2024 Elbe-Data AB