Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98j1
Rättningar i systemversion 1.98j1 (2014-01-09)
01. Rättat: Fel vid "Ändra elevs företagstillhörighet"
Vid ändring av elevs företagstillhörighet fås felet:
Parameter "@epkelev__smsavisering" saknas!
Detta fel är nu rättat.

02. Rättat: Företags kundnr initierades inte vid ändring av kursanmälan
Vid ändring av kursanmälan initierades inte elevens företags kundnr, varför fakturainfoposten sparades utan kundnr.
Vid fakturering skapades fakturor direkt till eleven/deltagaren i stället för till företaget.
Felet är nu åtgärdat.

03. Rättat: Företags kundnr initierades inte vid manuell anmälan från Webbanmälanfönstret
Vid manuell inläggning av kursanmälningar från Webbanmälanfönstret initierades inte elevens företags kundnr, varför fakturainfoposten sparades utan kundnr.
Vid fakturering skapades fakturor direkt till eleven/deltagaren i stället för till företaget.
Detta fel fick samma konsekvenser som felet under punkt 02, men ligger i modulen "Webbanmälan".
Automatiska anmälningar från webbanmälan påverkades inte!
Felet är nu rättat.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98j
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98j (2014-01-01)
01. Ändrat: Alternativ fakturamottagare fylls i automatiskt från företag
På kursanmälan fylls nu automatiskt i "Alternativ fakturamottagare" om elevens organisatoriska företag har en "Alternativ fakturamottagare".
Det innebär ingen ändring i faktureringslogiken, men gör att man direkt på anmälan ser att det finns en alternativ fakturaadress.

02. Ändrat: Möjlighet att köra flera EPK-system på samma server (Citrix t.ex.)
En ändring i EPK är gjord så att det finns möjlighet att köra flera olika EPK-system på samma server.
I första hand för Citrix, Terminal Services eller liknande lösningar.
Kontakta Elbe-Data AB för mer information om detta!

03. Rättat(?): "Kid Stack Size Limit Exceeded" på Windows 8
Vi har fått indikationer på att EPK emellanåt ger felet "Kid Stack Size Limit Exceeded" under Windows 8.
Vi har inte fått fram problemet i vår testmiljö, men har utökat storleken på "Kid Stack" för att se om detta kan lösa problemet.


Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
 
© 1999-2024 Elbe-Data AB