Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98n1
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98n1 (2018-04-03)
01. Ändrat: Borttag av elev "fungerar ej" om eleven är "aktiv" fakturareferens
Borttag av elev misslyckas om eleven är en aktiv fakturareferens. Detta kontrolleras och åtgärdas inte i dagsläget.
Ur ett GDPR-perspektiv har vi beslutat att ändra detta.
Eleven kommer nu vid ett borttag först att raderas från eventuella fakturaunderlag där eleven är fakturareferens.
Detta innebär att borttag av elev nu "alltid" görs, oavsett eventuella referenser i systemet.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98n
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98n (2018-01-01)
1. Rättat: Dubblerade deltagare på förteckning när deltagare har dubbla e-postadresser
När en deltagare har dubbla e-postadresser kommer deltagaren ut dubbelt på en deltagarförteckning.
Felet är nu rättat.

2. Ändrat: Nya fönster öppnas med storlek och position enligt "Sparad arbetsyta"
Om ett fönster finns med i "Sparad arbetsyta" kommer nya fönster alltid att öppnas med sparad storlek och position.
Tidigare gjordes detta endast vid uppstart av programmet.
Detta är en ändring som vi gärna tar emot synpunkter på.


Utöver detta har mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
 
© 1999-2024 Elbe-Data AB