Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98c1
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98c1 (2009-09-18)
01. Rättat: Webbanmälan, SP-fel vid automatiskt nyupplägg av företag
Vid automatisk hantering av anmälningar fås följande fel då företag skall läggas upp:

Returkod EJ numerisk för SP:
Error converting data type char to bit.

Felet uppträder endast vid automatisk upplägg av nytt företag.
Felet är nu rättat och en ny version av modulen Webbanmälan kan laddas ner från hemsidan.
http://www.elbe-data.se/Update/EPK2000/WebbAnm/default.aspx
(Användarid/lösenord krävs)

Observera att felet endast påverkar kunder som har modulen Webbanmälan och som tillåter automatiskt nyupplägg av företag via den automatiska anmälningshanteringen!
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98c
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98c (2009-08-31)
01. Rättat: Sökinformationen "återställs" alltid i KUTF-fönstret
Felet uppträder på alla fönster, men är allvarligast på elev och kurstillfälle, där samtliga fält "återställs". På övriga fönster "återställs" endast fält på flikfönstren. Felet introducerades i version 1.98b i samband med punkt "04. Nyhet: I sökläge är alltid "aktiv" förvalt".
Felet är nu åtgärdat.

02. Nyhet: Möjlighet att uppdatera klienten vid "versionsfel"
Vid ett versionsfel (någon modul på klienten har inte rätt version) kan man nu direkt från klienten anropa "uppdateringen" för att kopiera in de senaste filerna från servern.

03. Nyhet: Databas visas i programfönstrets titelrad
För att det skall vara lättare att se vilken databas man är kopplad till anges denna nu i titelraden.
Normalt är databasens namn "epkwin". Om något annat anges i titelraden använder man en databas som INTE är "produktion".

04. Nyhet: Varning om ordernr saknas på anmälan
Möjlighet att på företag ange att "ordernr" är obligatoriskt.
Om man inte fyller i ordernr på en anmälan som hör till företaget får man en varning. Mer information i hjälpen!

05. Nyhet: Varning om rabatt saknas på anmälan
Möjlighet att på företag ange att "rabatt" är obligatoriskt.
Om man inte fyller i rabatt på en anmälan som hör till företaget får man en varning. Mer information i hjälpen!

06. Ändrat: Vid avbokning "sparas" anmälan även om endast anmälningsavgift fakturerats
Anmälan "sparas" ("gömd") vid avbokning av fakturerad (ej krediterad) anmälan, även då endast anmälningsavgiften är fakturerad. Tidigare rensades dessa anmälningar bort vilket bl.a. kunde ge felaktig ekonomisk statistik.
OBS!
Gäller alltså ENDAST anmälningsavgifter!

07. Ändrat: Företags ekonomiöversikt fungerar ej vid mycket stort antal kurstillfällen
Om ett företag har bokningar på ett mycket stort antal kurstillfällen kan man få ett felmeddelande och ingen ekonomiöversikt skapas. Felet beror på att programmet får för stora datamängder att hantera.
Funktionen har nu ändrats så att man kan ange en period för översikten.
Som standard får man från dagens datum och ett år bakåt i tiden.

08. Nyhet: Export till Excel från företags ekonomiöversikt
Vi har nu lagt in en "Excel"-knapp på ekonomiöversikten.
Den exporterar aktuellt data på översiktfliken till Excel.
(Förutsätter att man har modulen "Export till Excel")

09. Rättat: Det går inte att söka på eget fält 6 (alla fönster)
Vid sökning i eget fält 6 fås aldrig någon träff.
Felet berörde samtliga fönster och är nu åtgärdat.

10. Nyhet: Spärra nyupplägg av kurstillfälle före ett "spärrdatum"
Vi har infört en möjlighet att "spärra" upplägg av kurstillfällen med startdatum före ett visst datum.
"Spärrdatum" ligger i styrregistret, men är åtkomligt även via kurstillfällets ändra-meny. Systemansvar krävs för att ändra spärrdatum.
För mer information, se hjälpen.

11. Rättat: Utvärdering - "Prepare now" gör ibland att man byter kurstillfälle
Ibland när man trycker på "Prepare now" i utvärderingsfönstret, görs en refresh i fönstret som ger en ompositionering. Detta innebär att man plötsligt står på ett helt annat kurstillfälle än det man just gjorde "prepare" för. Detta händer bara "ibland", men tillräckligt ofta för att det är ett problem.
Vi har gjort en ändring som vi tror löser problemet.

12. Nyhet: Anpassning till Vista och Windows 7
EP-KursAdmin är nu helt anpassad till Windows Vista och Windows 7 och UAC (User Access Control).
Detta innebär att man kan köra EPK som "standardanvändare" (det krävs alltså INTE att man är administratör).
Vid uppdatering av EPK krävs tillfälligt administratörsrättigheter och programmet kommer automatiskt att begära användarid/lösenord för att kunna uppdatera.
I samband med denna anpassning kopieras systeminställningarna (epksys.ini) till den gemensamma mappen för "applikationsdata".

13. Nyhet: Ny färg visar när kurstillfälle är "fullbokat"
Vi har lagt till en speciell färg för "fullbokad", vilket innebär att vi kommer att ha fyra olika färgmarkeringar:
Gul = Antalet anmälningar färre än "Min".
Vit = Antalet anmälningar mellan "Min" och "Max", dock EJ = "Max".
"Ljuslila" (ny färg) = "Fullbokad" (antalet anmälningar = Max).
Rosa/röd = "Överbokad" (antalet anmälningar > Max).
Det här ger möjlighet att snabbt se en "fullbokad" kurs, men även kunna särskilja den mot de kurser som är överbokade.

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
EP-KursAdmin 2000 - Nyhetsbrev juni 2009

Nästa version av EP-KursAdmin
Nästa version av EP-KursAdmin 2000, version 1.98c, kommer i slutet av augusti.


Support under sommaren 2009
Under sommaren har vi något "begränsad" support.

Under tiden 1/7 - 2/8 är supporten normalt "begränsad" till e-post.
Vid akuta problem kontakta oss via mobiltelefon (se hjälpen för telefonnr)!
Både Elbe-Data AB och PC Tailor HB är "tillgängliga" under denna tid.

Vi önskar alla användare av EP-KursAdmin en riktig skön sommar!

EP-KursAdmin 2000, Version 1.98b
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98b (2009-03-01)
01. Ändrat: Uppdatering via EPKCopy endast om man har Framework 2.0 installerat
Vid uppdatering av klienten har det nu gjorts en ändring som innebär att EPKCopy.exe anropas för uppdateringen endast om .NET Framework 2.0 är installerat på klienten.
I annat fall anropas den "gamla" BAT-proceduren.
Observera att denna ändring gäller fr.o.m. nästa uppdatering av EPK!
(Aktuell uppdatering görs via det gamla programmet.)

02. Nyhet: Enklare att jobba mot "testdatabaser"
I vissa fall vill man testköra någonting i EPK utan att störa den "ordinarie" produktionen.
Det är nu betydligt enklare än tidigare då vi lagt in möjlighet att på användarnivå styra vilken databas man kopplar sig mot.
Ny parameter "Database" i epksys.ini på klientdatorn och epk.ini på servern. Information finns i hjälpsystemet.
Kontakta Elbe-Data AB för mer info!

03. Nyhet: Kontroll att Framework 3.5 är installerat före start av SMTP-modulen
Vi har nu lagt in en kontroll att .NET Framework 3.5 är installerat. Om så EJ är fallet fås ett felmeddelande innan bearbetningen av data påbörjas.
Ett "begripligt" felmeddelande fås dessutom.

04. Nyhet: I sökläge är alltid "aktiv" förvalt
Vid sökning är normalt alltid "aktiv" ikryssad för att man skall undvika att se "gamla" poster.
Knappen "rensa" i sökläget har bytts ut mot "återställ" och gör nu så att sökuttrycket blir samma som när man första gången öppnar fönstret (dvs. "aktiv" är alltid ikryssad och för kurstillfälle är nedre datumgräns ifylld).

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98a
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98a (2009-01-01)

01. Nyhet: Extra kontrollfråga vid borttag av elev med "engagemang"
Vid borttag av elev får man nu en extra kontrollfråga om det finns "engagemang" på eleven.
Om borttaget avser en lärare (med engagemang) kan man inte ta bort läraren!

02. Ändrat: KTF-id kan inte ändras om det automatgenereras
Om man använder "automatgenererade" KTF-id (sätts i styrregistret), kan man numera inte ändra detta id vid en "vanlig" ändring (fältet är inte tillgängligt för ändring).
Om man har behov av att ändra KTF-id, kan detta göras via funktionen "Ändra fakturerat kurstillfälle".

03. Vid "vanlig" ändring av kursanmälan krediteringsmärks faktura
Under vissa speciella omständigheter uppdaterades inte en FINF-post för anmälningsavgift korrekt i samband med ändring av "Faktura till" på kursanmälan.
Detta fick till följdfel att en ändring av någon uppgift på anmälan (t.ex. ett eget fält) gjorde att en separat fakturerad anmälningsavgift blev krediteringsmärkt.
Detta fel har nu rättats.

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
 
© 1999-2024 Elbe-Data AB