Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98f
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98f (2011-10-31)
01. Nyhet: Utskrift av kurskallelser - Utökade urval
I formuläret för "automatiska" utskrifter av kurskallelser kan nu urval göras på "resultatenhet" och "kurstillfälle/projekttyp". Som standard är dessa urval blanka och fylls inga urval i, fungerar formuläret som tidigare.

02. Nyhet: Webbanmälan - Elev/Företag uppdateras vid automatisk anmälningshantering
Ett separat menyval har lagts till, där automatiken uppdaterar elev och företag med uppgifter från webbanmälan. Detta innebär att personnr (elev) och organisationsnr (företag) kommer att överföras till EP-KursAdmin, om dessa saknas.

03. Nyhet: Webbanmälan - Automatiken söker efter företag/elev via orgnr/personnr
Vid den automatiska hanteringen av anmälningar kommer programmet i första hand att söka företag efter organisationsnr (om detta finns och uppfyller "kraven" på ett organisationsnr). Elev söks i första hand efter personnr (om detta finns och uppfyller "kraven" på ett personnr).

04. Ändring: SMTP-mail - Namnändring på automatgenererade filnamn
Tidigare byggdes namnet upp enligt "epk..dok" (suffixet beroende på vald filtyp). är ett internt i EPK genererat nummer. Vi har nu ändrat detta så att punkten efter "epk" bytts ut mot ett "understreck". Det nya namnet ser då ut enligt "epk_.dok". Namnändringen är gjord för att minska risken för "spam-markering", då speciellt wordfiler med "dubbla" punkter kan fastna i vissa spamfilter.

05. Rättat: Fel när man godkänner utskrift där två e-postadresser angivts på en kursanmälan
Man får ett felmeddelande när man godkänner ett utskick där det ingår minst en kursanmälan med två e-postadresser (åtskilda med semikolon). Efteråt tvingas man avbryta programmet! Detta fel är nu åtgärdat.

06. Rättat: Fel vid kreditering av faktura "kopplad" till borttagsmärkt anmälan
När man krediterade en faktura, vars anmälan tidigare tagits bort (med bibehållen fakturering), kunde man under vissa förutsättningar få fel 990007. Felet innebär att kursanmälan ej kunde tas bort, vilket beror på att den var borttagsmärkt. Vi har rättat detta och tillåter nu borttag av kursanmälan i detta fall. Observera att detta innebär att vid en "manuell" kreditering (via fakturafönstret) av en faktura kommer SAMTLIGA fakturarader som är "kopplade" till "borttagna" anmälningar att permanent raderas! I normalfallet rekommenderar vi inte "manuella" krediteringar. Det bästa är att åtgärda felet vid "källan", som normalt är anmälan.

07. Rättat: Fakturering av borttagna anmälningar
Anmälningar med anmälningsavgift, där endast anmälningsavgiften fakturerats, fick under vissa förutsättningar felaktigt en slutfaktura. Detta trots att anmälan var markerad som borttagen. Vi har nu rättat detta, som enbart påverkade kunder som använder modulen "Anmälningsavgift".

08. Nyhet: Export av resursbokningar (lärare/lokal) till kalenderformat
Vi har infört en export av resursbokningar (lärare och lokal) till kalenderfil för att enklet kunna lägga in EPK-bokningar i andra kalendrar (t.ex. Outlook). Lärarbokningar skickas via SendMail och lokalbokningar tas ut som lokal fil (för att läsas in i önskad kalender). Funktionaliteten ingår i en ny modul, "Kalenderexport", och kräver modulen "SendMail" för att kunna unyttjas helt.

09. Nyhet: Bifoga "bokningsfil" med bekräftelser/kallelser
Vi har infört en ny funktion som gör det möjligt att automatiskt bifoga en kalenderfil med kurstillfällets bokade tider. Detta gör det enkelt för en deltagare att lägga in bokningen i sin egen kalender. Funktionaliteten ingår i en ny modul, "Kalenderexport", och kräver modulerna "SendMail" och "Tidsbokning" för att kunna utnyttjas helt.

10. Nyhet: SendMail - Spara inställningar till "central" katalog
Vi har infört möjligheten att spara (och läsa in) olika inställningsfiler för SendMail-programmet (modulen SMTPMail). Detta gör det möjligt för olika användare att dela på samma inställningar och t.ex. spara olika meddelandetexter för olika typer av dokument. Mer information finns i hjälpen.


Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.

Kommentarer är ej tillåtna för denna post.
 
© 1999-2024 Elbe-Data AB