Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98 (2008-11-01)
01. Rättat: Programmet stänger ner sig vid automatutskrift av bekräftelser och kallelser
Vid "automatisk" utskrift av bekräftelser och kallelser sker utskriften korrekt, men strax innan man får bekräftelsedialogen "avslutas" programmet utan något felmeddelande. Ingen markering att dokumenten har skrivits ut görs, varför man vid nästa utskriftstillfälle skriver ut de dokument som redan skrivits ut.
Felet är nu åtgärdat och funktionen fungerar korrekt igen.

02. Rättat: Programmet avslutas vid bokning av lokal då ingen lokal väljs
Vid bokning av lokal då man "bekräftar" fönstret utan att välja någon lokal fås ett programfel och därefter avslutas programmet.
Detta fel introducerades i version 1.97 och är nu åtgärdat.

03. Nyhet: Support för ny e-postmodul "SMTP-mail"
Den nya e-postmodulen finns för nedladdning i samband med denna patch. Om ni är intresserade av den nya modulen, kontakta Elbe-Data AB / PC Tailor AB.

04. Nyhet: Kursavgifter och rabatt kan hämtas via Webbanmälan
Gränssnittet för webbanmälan innehåller nu möjlighet att skicka med information om kursavgifter och rabatt.
Se vidare i modulens hjälpfil.

05. Rättat: Fel när två e-postadresser angivits på kursanmälan
Ett fel har rättats vid användning av två e-postadresser på kursanmälan.
Detta fel uppstod endast för SQL Server 2005.

06. Rättat: Antal utskrivna dokument kan bli fel vid utskrift via e-post
Om man använde möjligheten att ange flera (2) olika e-postadresser på en anmälan, räknade programmet "fel" när det gällde antalet dokumentutskrifter.
Detta är nu åtgärdat.

07. Nyhet: Organisationsnr kan hämtas via Webbanmälan
Gränssnittet för webbanmälan innehåller nu parameter för att skicka med företagets organisationsnr.

08. Nyhet: Förbättrad uppdateringsprocedur för Webbanmälan
Proceduren för uppdatering av Webbanmälan har ändrats så att den lagrade proceduren "EPKSP_insert_epkeltf_extern" numera "ändras". Tidigare togs proceduren först bort och lades sedan in igen. Detta gjorde att ev. speciella behörigheter som lagts på proceduren försvann varje gång Webbanmälanmodulen uppdaterades.

09. Rättat: Modulen SMTP-mail försökte skicka till mottagare utan e-postadress
Hanteringen av elevdokument har ändrats så att all utskrift via e-post kräver att det finns en e-postadress angiven.
I annat fall skrivs dokumentet till skrivare. Observera att ingen kontroll görs att det är en "korrekt" e-postadress, endast att något är ifyllt!

10. Nyhet: Nytt program för uppdatering av EP-KursAdmin klient
Den automatiska uppdateringen av klienten har tidigare gjorts via en enkel BAT-procedur.
I den här versionen installeras nu ett speciellt uppdateringsprogram. Det kommer att hantera uppdateringen fr.o.m. NÄSTA programuppdatering. I samband med denna ändring har också gjorts en rättning för sökvägar som innehåller blanka (under några mycket speciella omständigheter fungerade inte detta tidigare).
Även denna rättning kommer att märkas i samband med NÄSTA programuppdatering.

11. Nyhet: Ny funktion för att byta kurs på kurstillfälle
En helt ny "fristående" funktion på kurstillfället har införts för att göra det möjligt att byta kurs på ett kurstillfälle, trots att det finns anmälningar på kurstillfället.
OBS! Denna funktion skall normalt aldrig användas. ENDAST för de användare som verkligen vet vad detta innebär...

12. Rättat: Kundnr (företags kortnamn) hanteras felaktigt i Webbanmälan
Vid "manuell" koppling av företag från webbanmälan till EPK:s företag får man en fråga om man vill uppdatera EPK med uppgifterna från webbanmälan. Om man svarar "Ja" på den frågan blir kortnamnet (företags kundnr) blankt.
Detta är nu rättat.

13. Nyhet: Bakgrundsfärg på fönster kan nu sättas i EPK
Alla fönster i "Arbeta med" (och några till) kan nu få sin egen bakgrundsfärg.
Detta väljs via menyn "Arkiv/Programinställningar/Ändra fönsterfärg". Inställningarna sparas per användare.
Dags att börja bli lite "kreativ"?

14. Nyhet: Samtliga "standardfönster" kan nu storleksändras i formulärläge
Alla fönster i "Arbeta med" (och några till) kan nu storleksändras även i formulärläge.
Alla förteckningar på flikar kan därför förstoras för att öka läsbarheten.
I samband med detta har även de flesta inmatningsfält ändrats så att man även i "visningsläge" kan kopiera informationen i fälten. Testa!

15. Nyhet: Ändra felaktiga uppgifter på faktura vid fakturakopplingar
Nu finns möjlighet att ändra vissa felaktiga fakturauppgifter direkt på fakturan.
Funktionen fungerar endast om man har en fakturakoppling.
De uppgifter som kan ändras är organisationsnr och "extra fakturauppgifter" på kunden.
Dessutom kan konto och resultatenhet ändras.
Funktionen nås via fakturafönstrets meny "Ändra" / "Ändra fakturauppgifter för koppling".
Funktionen bör underlätta avsevärt i de lägen då t.ex. ett felaktigt konto har sparats på en faktura och kopplingen vägrar att överföra fakturan pga. detta.
Mer information om funktionen finns i hjälpen.

16. Nyhet: Visa antal bekräftade i kurstillfällets tabell-läge
I kurstillfällets tabell-läge visas nu "antal bekräftade anmälningar" (efter antalet kursanmälningar).
OBS!
Om du inte ser denna kolumn ("bekr") har du antagligen ett sparat tabellutseende som inte innehåller den nya kolumnen.
Återställ tabellen via menyvalet "Arkiv" / "Programinställningar" / "Återställ tabellutseende".

17. Rättat: Rapportutskrift direkt till Excel använder "fel" datavy
Vid utskrift direkt till Excel av rapport med "specialvy" används den fönstervy som för tillfället är "aktiv".
Detta är nu rättat så att korrekt datavy används.

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
 
© 1999-2024 Elbe-Data AB