Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98o
1. Rättat: Lagrad procedur returnerade felaktig kod om kursanmälan redan var borttagen
Vid försök att ta bort en redan borttagen kursanmälan (t.ex då annan användare "hunnit före"), returnerades en felaktig kod.
Felet är nu rättat.Utöver detta har mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98n1
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98n1 (2018-04-03)
01. Ändrat: Borttag av elev "fungerar ej" om eleven är "aktiv" fakturareferens
Borttag av elev misslyckas om eleven är en aktiv fakturareferens. Detta kontrolleras och åtgärdas inte i dagsläget.
Ur ett GDPR-perspektiv har vi beslutat att ändra detta.
Eleven kommer nu vid ett borttag först att raderas från eventuella fakturaunderlag där eleven är fakturareferens.
Detta innebär att borttag av elev nu "alltid" görs, oavsett eventuella referenser i systemet.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98n
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98n (2018-01-01)
1. Rättat: Dubblerade deltagare på förteckning när deltagare har dubbla e-postadresser
När en deltagare har dubbla e-postadresser kommer deltagaren ut dubbelt på en deltagarförteckning.
Felet är nu rättat.

2. Ändrat: Nya fönster öppnas med storlek och position enligt "Sparad arbetsyta"
Om ett fönster finns med i "Sparad arbetsyta" kommer nya fönster alltid att öppnas med sparad storlek och position.
Tidigare gjordes detta endast vid uppstart av programmet.
Detta är en ändring som vi gärna tar emot synpunkter på.


Utöver detta har mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98m
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98m (2017-01-01)
1. Rättat: Felaktig logik i lagrad procedur för borttag av elev/lärare
Ett logikfel i lagrad procedur för borttag av elev och lärare har hittats. Felet har aldrig kunnat uppstå inom EP-KursAdmin, men vid kopplingar till externa system kan fel inte uteslutas. I dagsläget finns dock inga kända kopplingar som påverkas. Felet är nu rättat.

2. Ändrat: Datum för senaste fakturaberäkning "försvinner" från kurstillfället
Vid kreditering av en faktura blankas "senaste fakturadatum" på kurstillfälle/projekt som fakturan avser.
Detta är nu ändrat så att "vanliga" anmälningar INTE påverkar fakturadatum på kurstillfälle/projekt.
Däremot blankas fortfarande datum vid kreditering av kutf/proj-debiteringar.

3. Rättat: Felaktig hantering vid ombokning från företagsdebiterat kutf till öppet kutf
Ett fel i lagrad procedur för ombokning av anmälan från ett företagsdebiterat kurstillfälle till ett "vanligt" öppet kurstillfälle har upptäckts.
Felet innebar att ombokningen inte var möjlig då den avslutades med en felkod.
Felet är nu rättat.


Utöver detta har mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98l
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98l (2016-01-01)
1. Rättat: Felaktig logik i lagrad procedur för borttag av elev
Ett logikfel i lagrad procedur för borttag av elev har hittats. Felet har aldrig kunnat uppstå inom EP-KursAdmin, men vid kopplingar till externa system kan fel inte uteslutas. I dagsläget finns dock inga kända kopplingar som påverkas. Felet är nu rättat.

2. Rättat: Felaktig fakturarad vid ombokning
Vid ombokning får gamla och nya kurstillfället samma uppgifter på fakturan.
Detta är nu åtgärdat.


Utöver detta har mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98k
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98k (2015-01-01)
1. Rättat: Alternativt företag försvinner vid manuell anmälan från Webbanmälan
Om man har ett alternativt fakturaföretag på webbanmälan försvinner detta på kursanmälan när denna görs "manuellt" från webbanmälanfönstret.
Detta är nu åtgärdat.


Utöver detta har mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98j1
Rättningar i systemversion 1.98j1 (2014-01-09)
01. Rättat: Fel vid "Ändra elevs företagstillhörighet"
Vid ändring av elevs företagstillhörighet fås felet:
Parameter "@epkelev__smsavisering" saknas!
Detta fel är nu rättat.

02. Rättat: Företags kundnr initierades inte vid ändring av kursanmälan
Vid ändring av kursanmälan initierades inte elevens företags kundnr, varför fakturainfoposten sparades utan kundnr.
Vid fakturering skapades fakturor direkt till eleven/deltagaren i stället för till företaget.
Felet är nu åtgärdat.

03. Rättat: Företags kundnr initierades inte vid manuell anmälan från Webbanmälanfönstret
Vid manuell inläggning av kursanmälningar från Webbanmälanfönstret initierades inte elevens företags kundnr, varför fakturainfoposten sparades utan kundnr.
Vid fakturering skapades fakturor direkt till eleven/deltagaren i stället för till företaget.
Detta fel fick samma konsekvenser som felet under punkt 02, men ligger i modulen "Webbanmälan".
Automatiska anmälningar från webbanmälan påverkades inte!
Felet är nu rättat.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98j
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98j (2014-01-01)
01. Ändrat: Alternativ fakturamottagare fylls i automatiskt från företag
På kursanmälan fylls nu automatiskt i "Alternativ fakturamottagare" om elevens organisatoriska företag har en "Alternativ fakturamottagare".
Det innebär ingen ändring i faktureringslogiken, men gör att man direkt på anmälan ser att det finns en alternativ fakturaadress.

02. Ändrat: Möjlighet att köra flera EPK-system på samma server (Citrix t.ex.)
En ändring i EPK är gjord så att det finns möjlighet att köra flera olika EPK-system på samma server.
I första hand för Citrix, Terminal Services eller liknande lösningar.
Kontakta Elbe-Data AB för mer information om detta!

03. Rättat(?): "Kid Stack Size Limit Exceeded" på Windows 8
Vi har fått indikationer på att EPK emellanåt ger felet "Kid Stack Size Limit Exceeded" under Windows 8.
Vi har inte fått fram problemet i vår testmiljö, men har utökat storleken på "Kid Stack" för att se om detta kan lösa problemet.


Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
EP-KursAdmin 2000 - Nyhetsbrev september 2013
Support 12-30 september
Under tiden 12-30 september hanteras supportfrågor via Stefan Gullberg.

Ni når honom via e-post: ks.gullberg@bredband.net
eller telefon +46 70 7785774.
Kan inte Stefan svara på frågorna vidarebefordrar han dem till Lars Broberg på
Elbe-Data.

Det går att skicka mail till Elbe-Data som vanligt, men svaren kommer att dröja längre än vanligt då kontoret är stängt under den här tiden.

EP-KursAdmin 2000, Version 1.98i
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98i (2013-06-20)
01. Rättat: Fel vid export av ekonomiöversikt till Excel
Ett Excelarks namn kan vara max 31 tecken. Detta kan överskridas av EPK då det använder företagsnamnet + kundnumret som namn på arket.
Vi har nu ändrat genereringen av arknamnet och lagt in en begränsning på 31 tecken.

02. Ny modul: SMS-avisering
En ny modul som gör det möjligt att skicka aviseringar ("påminnelser") angående kursstart.
Utskick kan göras till enstaka kursdeltagare och/eller till alla anmälda till en (eller flera) kurser.
Kontakta Elbe-Data AB för mer information om modulen!

03. Rättat: Fel om man ej anger företag för kutf-debitering
Under vissa förutsättningar kunde man få ett programfel om man angivit "kurstillfälledebitering" och inte angivit något företag att debitera. I detta fall skall man få ett felmeddelande som talar om att man måste ange ett företag.
Felet är nu åtgärdat.

04. Ändrat: Ändrad bekräftelsetext efter utskrift av fakturor
Bekräftelsetexten efter utskrift av fakturor innehåller numera fakturanumret på den senast utskrivna fakturan.
Detta gör det enklare att kontrollera att alla fakturor man skrivit ut verkligen kommit ut.


Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98h
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98h (2013-01-01)
01. Rättat: SPCS-koppling - Problem med kundnr som har inledande del korrekt
Överföringen av fakturor fungerar inte om det i SPCS finns en kund med samma inledande kundnr som i EPK. Kan alltså t.ex. vara nr 100235 i SPCS och 10023 (saknar sista 5:an) i EPK. Problemet är att kunden hittas i SPCS, trots att kundnr inte är helt identiska!
Vi har nu åtgärdat felet (som egentligen är i SPCS gränssnitt).

02. Rättat: Fel vid export av lokalengagemang
När man trycker avbryt vid val av fil vid kalenderexport av lokalengagemang avbryts programmet.
Detta är nu rättat.

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.

Visual Objects 2.8 SP4
Visual Objects 2.8 SP4 har nu släppts (sommaren 2012). Uppdateringen kan beställas via Elbe-Data AB. Mer info via denna länk: VO 2.8 SP4.
EP-KursAdmin 2000, ändrad modul för Visma Administration
Rättningar i kopplingsmodul för Visma Administration (2012-02-01)
01. Rättat: SPCS-koppling - Problem med kundnr som har inledande del korrekt
Överföringen av fakturor fungerar inte om det i SPCS finns en kund med samma inledande kundnr som i EPK. Kan alltså t.ex. vara nr 100235 i SPCS och 10023 (saknar sista 5:an) i EPK. Problemet är att kunden hittas i SPCS, trots att kundnr inte är helt identiska!
Vi har nu åtgärdat felet (som egentligen är i SPCS gränssnitt).
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98g
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98g (2012-01-01)
01. Rättat: Provfakturering - Debetfaktura skapas felaktigt vid kreditering
Vid provfakturering skapades (felaktigt) en debetfaktura i samband med kreditering, trots att anmälan var borttagen.
Detta påverkade ENDAST provfaktureringen. Den riktiga produktionsfaktureringen fungerade korrekt.
Felet är nu rättat.

OBS!
Denna version av EP-KursAdmin kräver en ny licensfil för år 2012!
Uppdatera INTE programmet innan ny licensfil erhållits!

EP-KursAdmin 2000, Version 1.98f1
Rättningar i systemversion 1.98f1 (2011-11-08)
01. Rättat: Alla speciella utskriftsdialoger saknas!
På grund av ett fel vid den slutliga genereringen av EPK:s huvudprogram saknas samtliga speciella utskriftsdialoger. Detta får till följd att alla rapporter som utnyttjar dessa dialoger ej fungerar. Vid utskrift får man felmeddelande med "Error code: 14" och "Function: CREATEINSTANCE". Programmet avslutas därefter, oavsett om man väljer "Ignore" eller "Abort".
Nytt huvudprogram är nu genererat, där utskriftsdialogerna ingår.
Vi ber så mycket om ursäkt för detta pinsamma fel!

02. Ändrat: Webbanmälan - "Personlig adress=Företagets" uppdateras felaktigt
Vid användning av funktionen "Automatisk hantering (uppdatera elev/företag)", uppdateras kryssrutan "Personlig adress=Företagets" felaktigt från webbanmälan.
Detta är nu ändrat så att värdet i EPK behålls!

EP-KursAdmin 2000, Version 1.98f
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98f (2011-10-31)
01. Nyhet: Utskrift av kurskallelser - Utökade urval
I formuläret för "automatiska" utskrifter av kurskallelser kan nu urval göras på "resultatenhet" och "kurstillfälle/projekttyp". Som standard är dessa urval blanka och fylls inga urval i, fungerar formuläret som tidigare.

02. Nyhet: Webbanmälan - Elev/Företag uppdateras vid automatisk anmälningshantering
Ett separat menyval har lagts till, där automatiken uppdaterar elev och företag med uppgifter från webbanmälan. Detta innebär att personnr (elev) och organisationsnr (företag) kommer att överföras till EP-KursAdmin, om dessa saknas.

03. Nyhet: Webbanmälan - Automatiken söker efter företag/elev via orgnr/personnr
Vid den automatiska hanteringen av anmälningar kommer programmet i första hand att söka företag efter organisationsnr (om detta finns och uppfyller "kraven" på ett organisationsnr). Elev söks i första hand efter personnr (om detta finns och uppfyller "kraven" på ett personnr).

04. Ändring: SMTP-mail - Namnändring på automatgenererade filnamn
Tidigare byggdes namnet upp enligt "epk..dok" (suffixet beroende på vald filtyp). är ett internt i EPK genererat nummer. Vi har nu ändrat detta så att punkten efter "epk" bytts ut mot ett "understreck". Det nya namnet ser då ut enligt "epk_.dok". Namnändringen är gjord för att minska risken för "spam-markering", då speciellt wordfiler med "dubbla" punkter kan fastna i vissa spamfilter.

05. Rättat: Fel när man godkänner utskrift där två e-postadresser angivts på en kursanmälan
Man får ett felmeddelande när man godkänner ett utskick där det ingår minst en kursanmälan med två e-postadresser (åtskilda med semikolon). Efteråt tvingas man avbryta programmet! Detta fel är nu åtgärdat.

06. Rättat: Fel vid kreditering av faktura "kopplad" till borttagsmärkt anmälan
När man krediterade en faktura, vars anmälan tidigare tagits bort (med bibehållen fakturering), kunde man under vissa förutsättningar få fel 990007. Felet innebär att kursanmälan ej kunde tas bort, vilket beror på att den var borttagsmärkt. Vi har rättat detta och tillåter nu borttag av kursanmälan i detta fall. Observera att detta innebär att vid en "manuell" kreditering (via fakturafönstret) av en faktura kommer SAMTLIGA fakturarader som är "kopplade" till "borttagna" anmälningar att permanent raderas! I normalfallet rekommenderar vi inte "manuella" krediteringar. Det bästa är att åtgärda felet vid "källan", som normalt är anmälan.

07. Rättat: Fakturering av borttagna anmälningar
Anmälningar med anmälningsavgift, där endast anmälningsavgiften fakturerats, fick under vissa förutsättningar felaktigt en slutfaktura. Detta trots att anmälan var markerad som borttagen. Vi har nu rättat detta, som enbart påverkade kunder som använder modulen "Anmälningsavgift".

08. Nyhet: Export av resursbokningar (lärare/lokal) till kalenderformat
Vi har infört en export av resursbokningar (lärare och lokal) till kalenderfil för att enklet kunna lägga in EPK-bokningar i andra kalendrar (t.ex. Outlook). Lärarbokningar skickas via SendMail och lokalbokningar tas ut som lokal fil (för att läsas in i önskad kalender). Funktionaliteten ingår i en ny modul, "Kalenderexport", och kräver modulen "SendMail" för att kunna unyttjas helt.

09. Nyhet: Bifoga "bokningsfil" med bekräftelser/kallelser
Vi har infört en ny funktion som gör det möjligt att automatiskt bifoga en kalenderfil med kurstillfällets bokade tider. Detta gör det enkelt för en deltagare att lägga in bokningen i sin egen kalender. Funktionaliteten ingår i en ny modul, "Kalenderexport", och kräver modulerna "SendMail" och "Tidsbokning" för att kunna utnyttjas helt.

10. Nyhet: SendMail - Spara inställningar till "central" katalog
Vi har infört möjligheten att spara (och läsa in) olika inställningsfiler för SendMail-programmet (modulen SMTPMail). Detta gör det möjligt för olika användare att dela på samma inställningar och t.ex. spara olika meddelandetexter för olika typer av dokument. Mer information finns i hjälpen.


Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.

EP-KursAdmin 2000, Version 1.98e1
Nyhet i systemversion 1.98e1 (2011-02-18)
01. Nyhet: Utskrift av kurskallelser - Utökade urval
I formuläret för "automatiska" utskrifter av kurskallelser kan nu urval göras på "resultatenhet" och "kurstillfälle/projekttyp". Som standard är dessa urval blanka och fylls inga urval i, fungerar formuläret som tidigare.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98e

Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98e (2011-01-01)


01. Rättat: Elevaktivitetsurval på "Företag, säljare" fungerar ej
Vid skapande av nytt urval via elevaktivitetsfönstret fungerar det inte att söka på "Företag, säljare".
Man får alltid ett felmeddelande (och ingenting selekteras).
Detta är nu rättat.

02. Rättat: Vid "vanlig" ändring av kursanmälan krediteringsmärks faktura
Vid ändring av ett eget fält på kursanmälan (via "vanlig" ändring), krediteringsmärktes fakturan kopplad till anmälan. Resultatet blev alltså som om man gjort "Ändra fakturerad anmälan". Felet uppträdde endast under mycket speciella förutsättningar. Felet är nu rättat.

03. Rättat: Fel vid kreditering av faktura hörande till "borttagen" anmälan
Vid kreditering av en faktura tillhörande en "borttagen" anmälan (som ej krediterades vid borttaget), fick man, under vissa förutsättningar, felkod 999007 (misslyckat borttag av epkeltf). Detta är nu åtgärdat.

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.

EP-KursAdmin 2000, Version 1.98d1
Rättningar i systemversion 1.98d1 (2010-02-19)

01. Rättat: Webbanmälan - Hantering av kryssrutan "Auto" felaktig
Kryssrutan kan inte uppdateras i formulärläget. Markering i tabell-läget fungerar, men om man övergår till formulärläget "blankas" markeringen igen.
Felet introducerades i version 1.98d och är nu åtgärdat.

02. Rättat: Felaktig validering av e-postadress på elevfönstret
Valideringen av e-postadress på elev kan inte hantera mer än en e-postadress. Försöker man ange två st (vilket systemet kan hantera) får man alltid ett fel! Det fungerar ok på kursanmälanfönstret.
Felet är åtgärdat och samma validering görs nu på elev- och kursanmälanfönster.

03. Rättat: Webbanmälan - Apostrofer (') i företags- eller elevnamn ger fel i programmet
Programmet "spårar ur" om företags- eller elevnamn innehåller apostrof (').
Detta är nu åtgärdat.
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98d
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98d (2010-01-01)
01. Nyhet: Lokalens ort med i kurstillfällets tabell-läge
I kurstillfällefönstrets tabell-läge visas nu lokalens postort.

02. Nyhet: Varning om resultatenhet saknas på kurstillfälle och "fakturainforader"
Möjlighet att i styrregistret ange att "resultatenhet" är obligatoriskt. Om man inte fyller i resultatenhet på ett kurstillfälle eller en fakturainforad, får man en varning. Mer information i hjälpen!

03. Nyhet: Elevfältet "Tillhör" utökas till 40 tecken
Vissa avdelningsbeteckningar kan vara ganska långa. Vi har därför utökat antalet tecken i elevfältets kolumn "tillhör" till 40 tecken (från 20).

04. Nyhet: Frivillig varning om ordernr saknas på kurstillfälle (KUTF-debitering)
I version 1.98c infördes en möjlighet att varna om man på kursanmälan ej angav ordernr för ett företag där detta angivits som standard. Nu inför vi motsvarande kontroll på kurstillfälle (vid kurstillfälledebitering). Dvs. om man inte fyller i ordernr på ett kurstillfälle som debiteras ett företag som angivits "kräver ordernr", får man en varning.

05. Rättat: Ordernr-varning ges för kursanmälningar vid KUTF-debitering
Man får en varning (felaktigt) då man inte anger ordernr på en kursanmälan till ett kurstillfälle med KUTF-debitering. Detta skall inte ske, då man anger ordernr på kurstillfället i detta fall. Vi har nu åtgärdat detta.

06. Ändrat: Resultatenhet ändras ej på FINR vid ändring på kurstillfälle (KUTF-debitering)

Vid ändring av resultatenhet och/eller konto på kurstillfälle (projekt) vid KUTF(PROJ)-debitering, ändrades inte uppgifterna på fakturainforaderna (som är det egentliga fakturaunderlaget). Detta har nu ändrats så att en ändring på kurstillfälle eller projekt även uppdaterar FINR-raderna (vid KUTF/PROJ-debitering).

07. Rättat: Avbokade (ej krediterade) anmälningsavgifter EJ med i orderlägesrapporter
Tidigare (före version 1.98c) räknades ej anmälningsavgifter på anmälningar som avbokats (men där anmälningsavgiften inte krediterats) med i orderlägesrapporterna. I och med version 1.98c räknades dessa med, men samtidigt räknades även (felaktigt) ej fakturerad "slutkursavgift" med i rapporten. Detta har nu åtgärdats. Observera att felet endast uppträder om man använder anmälningsavgift (kräver modulen "Anmälningsavgift")!

08. Nyhet: Systembehörighet krävs för att ändra "fakturagrundande" uppgifter
I styrregistrets flik "Fakturering", har lagts upp en ny kryssruta ("Kreditering kräver sysbehörighet"). Om denna ruta är ikryssad kommer alla åtgärder på anmälningar (som innebär kreditering av faktura) att kräva systembehörighet. Detta inkluderar flyttningar och avbokningar. Som standard är rutan EJ ikryssad och detta innebär samma funktionalitet som i dag. Spärren påverkar även kurstillfälledebiteringar och projektdebiteringar. Dessutom spärras möjligheten att "manuellt" krediteringsmärka fakturor i fakturafönstret.

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
 
© 1999-2024 Elbe-Data AB