Elbe-Data AB

Företaget
Information
Personal

Produkter
EP-KursAdmin 2000
Nyheter
Support

Tjänster

Övrigt
Kontakta oss
Externa länkar

Förstasidan

In English!
In English!

 

Nyheter Sök
EP-KursAdmin 2000, Version 1.98b
Nyheter/Rättningar i systemversion 1.98b (2009-03-01)
01. Ändrat: Uppdatering via EPKCopy endast om man har Framework 2.0 installerat
Vid uppdatering av klienten har det nu gjorts en ändring som innebär att EPKCopy.exe anropas för uppdateringen endast om .NET Framework 2.0 är installerat på klienten.
I annat fall anropas den "gamla" BAT-proceduren.
Observera att denna ändring gäller fr.o.m. nästa uppdatering av EPK!
(Aktuell uppdatering görs via det gamla programmet.)

02. Nyhet: Enklare att jobba mot "testdatabaser"
I vissa fall vill man testköra någonting i EPK utan att störa den "ordinarie" produktionen.
Det är nu betydligt enklare än tidigare då vi lagt in möjlighet att på användarnivå styra vilken databas man kopplar sig mot.
Ny parameter "Database" i epksys.ini på klientdatorn och epk.ini på servern. Information finns i hjälpsystemet.
Kontakta Elbe-Data AB för mer info!

03. Nyhet: Kontroll att Framework 3.5 är installerat före start av SMTP-modulen
Vi har nu lagt in en kontroll att .NET Framework 3.5 är installerat. Om så EJ är fallet fås ett felmeddelande innan bearbetningen av data påbörjas.
Ett "begripligt" felmeddelande fås dessutom.

04. Nyhet: I sökläge är alltid "aktiv" förvalt
Vid sökning är normalt alltid "aktiv" ikryssad för att man skall undvika att se "gamla" poster.
Knappen "rensa" i sökläget har bytts ut mot "återställ" och gör nu så att sökuttrycket blir samma som när man första gången öppnar fönstret (dvs. "aktiv" är alltid ikryssad och för kurstillfälle är nedre datumgräns ifylld).

Utöver dessa punkter har ett antal mindre felrättningar och kodjusteringar gjorts.
Kommentarer är ej tillåtna för denna post.
 
© 1999-2024 Elbe-Data AB